Avís legal

Sakara Bellesa (Xènia Deler amb DNI 46759921R) té el domicili a C/ M. de Déu dels Desemparats, 8 08012 Gràcia, Barcelona. Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del número de telèfon +34 93 213 67 08 o bé a través del següent correu electrònic; info@sakarabellesa.com.

Condicions d’ús
A continuació, relatem la regulació de l’ús de la pàgina www.sakarabellesa.com que Sakara posa a disposició dels usuaris.

Usuaris
El web de Sakara ha estat dissenyat per donar a conèixer els usuaris en general tant l’empresa com les seves activitats i serveis. Entenent com a Usuari tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

Accés
Amb caràcter general, els usuaris podran accedir a www.sakarabellesa.com de forma lliure i gratuïta. Sakara podrà modificar de forma unilateral i sense avís previ, la prestació, configuració i contingut de la pàgina, així com les condicions d’ús de la mateixa i l’accés als serveis prestats.

Copyright
Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de Xènia Deler. Per això, podem alterar en qualsevol moment i sense avís previ els seus continguts (disseny gràfic, preus, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels continguts de la web no implicaran en cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per larticle 270 i següents del Codi Penal.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a www.sakarabellesa.com, serà aplicable la legislació espanyola. Aquestes Condicions d’Ús es regeixen pel que disposa la legislació espanyola. En cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o aplicació de les presents Condicions d’Ús, Sakara (Xènia Deler) i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari.